Vanliga frågor

Vad är FixaMinGata?
FixaMinGata är en e-tjänst som hjälper Hylte kommuns invånare att anmäla fel i deras närmiljö på ett enkelt sätt genom att markera felet på en karta. Invånarna kan sedan följa felet och får samtliga uppdateringar till den e-post de angivit vid rapporteringen.
Den här e-tjänsten tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening för kommunal samverkan kring e-tjänster. Totalt ingår runt 100 kommuner och landsting i Sambruk. Tjänsten togs fram i samarbete med KIVOS och Föreningen fri kultur och programvara.
Vilken typ av fel ska jag anmäla i FixaMinGata?
FixaMinGata är främst anpassad för att rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som behöver underhållas, lagas eller iordningsställas till exempel:
 • Nedskräpning
 • Trasiga gatulysen
 • Hål i vägar och gångbanor
Vad är INTE FixaMinGata till för?
FixaMinGata är inte lämpligt för andra typer av felanmälningar än de som anges ovan. Du måste kontakta din kommun eller fastighetsägare direkt för fel i stil med:
 • Brådskande och akuta problem
 • Oljud i din närmiljö
 • Brand och rök
 • Förslag på nya vägar, farthinder, etc.
 • Klaga på dina grannar
 • Klaga på din kommun
 • Droger, djurplågeri, stöld, eller andra kriminella aktiviteter.
Hur använder jag e-tjänsten?
 1. Gå in på hylte.fixamingata.se eller öppna Hylteappen (som du kan ladda ner här) och klicka på FixaMinGata.
 2. Ange postnummer/gatunamn och ort eller om du står på det stället anmälan gäller för klicka på Använd min nuvarande position.
 3. Markera på kartan var felet finns.
 4. Beskriv felet och skicka in.
 5. Slutför anmälan genom att klicka på länken Skicka min rapport som du har fått till den e-postadress du angav.
Hur löses problem?
Felanmälningar rapporteras till Hylte Kommun som sedan hanterar felanmälan enligt en intern process, exempelvis genom att delegera det till rätt enhet inom kommunen som får i uppdrag att lösa felanmälan.
Är det gratis?
Den här e-tjänsten används gratis för att göra en felanmälan. Tjänsten tillhandahålls av Föreningen Sambruk, en förening för kommunal samverkan kring e-tjänster. Totalt ingår runt 100 kommuner och landsting i Sambruk.
Kan jag använda FixaMinGata på min mobil?
FixaMinGata kan du nå i din mobil via hylte.fixamingata.se eller öppna i Hylteappen och klicka på FixaMinGata. Via Hylteappen kommer du snabbt in i systemet för att anmäla ett fel i närmiljön utan att behöva ta reda på vem som ansvarar för underhåll och service.
Hur tillgänglig är tjänsten?
Föreningen Sambruk står bakom webbplatsen FixaMinGata och målet är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I FixaMinGatas tillgänglighetsredogörelse kan du läsa mer om hur lagen om tillgänglighet till digital offentlig service uppfylls samt om eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister så att de kan åtgärdas.

Personuppgiftshantering, sekretess och kakor

De personuppgifter du lämnar i samband med att du gör en felanmälan via FixaMinGata behandlar Hylte kommun för att kunna administrera ditt ärende. Uppgifterna hanteras med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss kan du läsa här.

Föreningen Sambruk står bakom webbplatsen FixaMinGata. För mer information om personuppgiftshantering, sekretess och kakor se FixaMinGatas integritetsskyddspolicy.