Sekretess och kakor

De personuppgifter du lämnar i samband med att du gör en felanmälan via FixaMinGata behandlar Hylte kommun för att kunna administrera ditt ärende. Uppgifterna hanteras med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss kan du läsa här.

Föreningen Sambruk står bakom webbplatsen FixaMinGata. För mer information om personuppgiftshantering, sekretess och kakor se FixaMinGatas integritetsskyddspolicy.